Inschrijven nascholing voor beroepsbeoefenaren

Via dit formulier kunt u zich inschrijven voor de door Mundipharma georganiseerde nascholingen:

Cardiovasculair en renaal risicomanagement bij diabetes type 2

Deze nascholing is geaccrediteerd voor 2 punten voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1), voor praktijkondersteuners (NVvPO) en voor het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden.

  * verplicht invullen

  Uw BIG nummer wordt enkel gebruikt ter verificatie van uw bevoegdheid en voor accreditatie doeleinden.

  Over nascholing Cardiovasculair en renaal risicomanagement bij diabetes type 2

  Diabetes is een heterogene ziekte met een uiteenlopend ziektebeloop. Behandelt u een diabetes patiënt met een cardiovasculaire aandoening hetzelfde als een diabetes patiënt zonder cardiovasculaire aandoening? Hoe gaat u om met diabetes patiënten met chronische nierschade? De nascholing “Cardiovasculair en renaal risicomanagement bij diabetes type 2” biedt u hierbij houvast. Aan de hand van casuïstiek, recente inzichten uit de literatuur en achtergrondinformatie, leert u maatwerk te leveren aan uw patiënten met diabetes type 2.

  Onderwerpen nascholing:

  • Diabetes Mellitus type 2 (DM2), de standaard behandeling
  • Effect DM2 op de nierfunctie
  • DM2 en Hart- en Vaatziekten (HVZ)
  • DM2 en Hartfalen (HF)
  • DM2 en Chronische Nierschade (CNS)