Inschrijven nascholing voor beroepsbeoefenaren

Via dit formulier kunt u zich inschrijven voor de door Mundipharma georganiseerde nascholing:

Diabetes in verschillende levensfasen – Maatwerk bij behandeling

Deze nascholing is geaccrediteerd voor 3 punten voor ABC1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) en voor NVvPO.

* verplicht invullen

Uw BIG nummer wordt enkel gebruikt ter verificatie van uw bevoegdheid en voor accreditatie doeleinden.

Over deze nascholing

Diabetes is een heterogene ziekte met een uiteenlopend ziektebeloop. Behandelt u een oudere patiënt met diabetes hetzelfde als een zwangere patiënte met diabetes?

In hoeverre levert u al maatwerk bij uw behandeling?

De nascholing ‘Diabetes in verschillende levensfasen’ biedt u hierbij houvast. Aan de hand van prikkelende casuïstiek en recente inzichten uit de literatuur leert u maatwerk te leveren aan uw patiënten met diabetes in elke levensfase.

Onderwerpen nascholing:

  • Diabetes in verschillende levensfasen – een overzicht
  • Diabetes en werk
  • Diabetes en de vrouwelijke levensfasen
  • Diabetes op oudere leeftijd
  • Diabetes en co-morbiditeit
  • Nieuwe ideeën voor transmurale samenwerking