Cardiovasculair en renaal risicomanagement bij diabetes type 2

Deze nascholing is geaccrediteerd voor 2 punten voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1), voor praktijkondersteuners (NVvPO) en voor het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden.

Inschrijven
Nascholing