Transparantie

Farmaceutische bedrijven, zoals Mundipharma, hebben regelmatig contact met artsen en andere zorgprofessionals. Bijvoorbeeld om hen te informeren over onze geneesmiddelen of samen te werken op het gebied van ontwikkeling van geneesmiddelen en optimale behandelingen. Om dit in goede banen te leiden zijn er, naast de wettelijke regels, ook regels van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR). Mundipharma houdt zich aan deze regels en zorgt ervoor dat  financiële banden die ontstaan met o.a. artsen en hun samenwerkingsverbanden openbaar gemaakt worden in het Transparantieregister Zorg.

Kosten die gemaakt worden in het kader van Onderzoek en Ontwikkeling in Nederland vindt u hier.

Overzicht kosten onderzoek & ontwikkeling