Levact®

Werkzame stof

bendamustine hydrochloride

Wat is het product?

Levact is een middel dat wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde types van kanker.

De werkzame stof is bendamustine hydrochloride.

Voor wie is het?

Levact wordt gebruikt als enig middel (monotherapie) of combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van de volgende vormen van kanker:
– chronische lymfatische leukemie (een vorm van bloedkanker die de witte bloedcellen aantast): als een combinatiebehandeling met fludarabine niet geschikt voor u is;
– non-Hodgkin-lymfoom (een vorm van bloedkanker) die niet, of alleen kortdurend reageerde op eerdere rituximab behandeling;
– multipel myeloom (een vorm van bloedkanker, de ziekte van Kahler): als een behandeling met thalidomide of bortezomib niet geschikt voor u is.